*ADAT is een veelomvattend begrip in Indonesië en heeft te maken met de meestal ongeschreven wetten, het gewoonterecht, de lokale rechtspraak, oude gebruiken, rituelen en het daadwerkelijk hanteren van normen en waarden, overgeleverd door vele generaties